להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


עבר ממושך - past progressive
תרגילים בעבר ממושך - past progressive


- RULES - PAST PROGRESSIVEמשתמשים ב Past Progressive-כדי לתאר פעולות שהתרחשו בעבר והן נתפסו באמצע ההתרחשות שלהם. יתכן שהפעולה נקטעה ויתכן שהיא המשיכה.

הפעולה הממושכת, שנקטעה, היא ב Past Progressive-ואילו הפעולה הקצרה, שקטעה,
היא ב.Past Simple-

EXAMPLE

I was reading a book when John came into the room.
פעולה ארוכה פעולה
קצרה

ביטויי הזמן המרמזים על שימוש בזמן זה הם: .when, while, as
בדרך כלל המילה  whenגוררת אחריה את הפעולה הקצרה, כלומר .Past Simple
ואילו המילים  while, asגוררות אחריהן את הפעולה הארוכה, כלומר past .progressive
EXAMPLE
When he rang the bell, I was cleaning the house.
He rang the bell while/as I was cleaning the house.


שימו לב שהסדר בין המשפטים אינו משנה.
EXAMPLE
1. When he rang the bell, I was cleaning the house.
או
I was cleaning the house when he rang the bell.

2. He rang the bell while I was cleaning the house.
או
While I was cleaning the house he rang the bell.

יתכן שמדובר בפעולה אחת שהיא ארוכה ואז מוזכר זמן התרחשותה, או קיים שימוש במילה .still

EXAMPLE
I was eating lunch at 12 o'clock.
I was watching T.V. from 16:00 to 18:00.
He was still doing his work.

יתכן מצב שבו משתמשים בשתי פעולות ארוכות ממושכות. מצב זה אפשרי עם הביטויים  while, asאך לא עם הביטוי .when

EXAMPLE

While I was reading a book, Dan was writing letters.
I was cleaning the house as my husband was cutting the grass.


ראוי לציין שב- Past Progressive-נשתמש בפעלים בעלי משמעות ממושכת כגון:  sleep, study, work וכו' ואילו ב Past Simple-נשתמש בפעלים בעלי משמעות קצרה כגון: .slip, fall, arrive, ring
EXAMPLE
While he was sleeping the book slipped off his hand.

.Past Simpleאלא בצורת  Past Progressiveלא יופיעו בצורת  Stative Verbsפעלים שהם 
EXAMPLE
While I heard the news a telegram arrived.
was hearingלא ניתן לומר 
ולהזכירכם…
STATIVE VERBS are verbs that do not take the PROGRESSIVE form, therefore, whenever you have a stative verb use the SIMPLE form.
a) senses: hear, sound, see, smell, taste, feel.
b) feelings: love, hate, like, dislike.
c) thoughts: think, know, want, wonder, forget, remember, need, believe, hope,                  seem, mean, prefer, understand.
d) possession: have, has, own, belong to.
e) measurement:  cost, weigh, equal, measure.

THE FORM OF THE VERB
(+) subject + was / were + verb+ing...
 
(-) subject + wasn't / weren't + verb+ing...
 
(?) Was / Were + subject + verb+ing...
 
(WH) Wh Q + was / were + subject + verb+ing...
 
Who + was + verb+ing

שימו לב שכללי הכתיב של הוספת  ing פועלים גם כאן:
SPELLING
When you add "ing" you have to pay attention to the spelling of the verbs.
1. ask + ing
2. plan + ning
(When a verb ends with CVC you have to double the last letter).
3. row + ing
(If the verb ends with x, y, w, you don't double the last letter).
4. listen + ing
If the verb has more than one syllable and the last syllable is not stressed, you don't double the last letter. Other common verbs are: OPEN, HAPPEN, VISIT.
5. bake  baking
(When a verb ends with "e" you omit the "e" and you add ing).
6. die  dying
(When a verb ends with "ie" , you omit the "ie" and add ying.
Other verbs are LIE and TIE).


תרגילים

Put the verbs into the correct form (past progressive).

 1. When I phoned my friends, they (play)  monopoly.
 2. Yesterday at six I (prepare)  dinner.
 3. The kids (play)  in the garden when it suddenly began to rain.
 4. I (practice)  the guitar when he came home.
 5. We (not / cycle)  all day.
 6. While Alan (work)  in his room, his friends (swim)  in the pool.
 7. I tried to tell them the truth but they (not / listen )  .
 8. What (you / do)  yesterday?
 9. Most of the time we (sit)  in the park.
 10. I (listen)  to the radio while my sister (watch)  TV.
 11. When I arrived, They (play)  cards.
 12. We (study)  English yesterday at 4:00 pm .

Write correct sentences:

Yesterday at 6 pm your family were doing different things. Write positive sentences in past progressive.

 1. My mother / read / a novel 
 2. My father / watch / a movie 
 3. My elder sister / writing / in her diary 
 4. My two brothers / listen / to the radio 
 5. My little sister and I / not / watch / a movie 
 6. We / talk / about school 

להרחבה רבה מאוד וכדאית במחיר מבצע,של אנגלית לחטיבת ביניים חינם, אנו ממליצים על:          

קורס פרטי בביתך ללימוד אנגלית און ליין עם מורה ולומדות לחטיבה
קורס מיוחד המועבר ע"י מורה בעל נסיון של  25 שנה בשילוב 4 לומדות  שעוברות לרשותכם!!!

באמצעות סרטי ווידאו 
ומכיל את כל החומר הדקדוקי שנלמד בחטיבת הביניים כיתות ז,ח,ט
לימוד אוצר מילים נרחב ושימת הדגש על קריאה נכונה, כתיבה נכונה והבנת הנקרא


הדגמה ורכישת קורס פרטי און ליין ללימוד אנגלית לחטיבת הביניים

 

 

                                                                       כל הזכויות שמורות למידע - רוזנבליט - חיפה 
לייבסיטי - בניית אתרים