להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


החומר הדיקדוקי הבא הוא חלק מלימוד דקדוק אנגלי בכיתות ה של בית הספר היסודי, הוא חומר יסודי
שתצטרך להשתמש בו תמיד גם בכיתות גבוהות יותר, ולא רק בבית הספר היסודי.


להיות - be

הפועל be בא לאחר כנוי גוף לציין להיות, הוא לא קיים בעברית, אך
חייבים להתרגל אליו בכתיבה או דיבור באנגלית.
בעברית אתה אומר: הוא ילד, באנגלית התרגום המילולי של
He is a boy : הוא להיות ילד. חייבים לזכור זאת ולא לשכוח
להוסיף את הצורה המתאימה של הפועל be לפי הפרוט למטה:

בחיוב

I – am
You – are
He – is
She – is
It – is
We – are
You – are
They – are
============================================
לדוגמא:
I am a boy אני ילד
You are a girl את ילדה
He is a man הוא איש
She is a woman היא אישה
It is a book זה ספר
We are boys אנחנו ילדים
You are doctors אתם רופאים
They are teachers הם מורים


=============================================

צורת הפועל be בשלילה

I - am not
You – are not
He – is not
She – is not
It – is not
We – are not
You – are not
They – are not

ישנה גם הצורה המקוצרת:
I'm not
You aren't
He isn't
She isn't
It isn't
We aren't
You aren't
They aren't
=============================================
דוגמאות:

I am not a boy אני לא ילד
You are not a girl אתה לא ילדה
He is not a doctor הוא לא רופא
She is not a nurse היא לא אחות בבית חולים
It is not a cat הוא לא חתול
We are not doctors אנחנו לא רופאים
You are not drivers אתם לא נהגים
They are not teachers הם לא מורים

===========================================

צורת הפועל be בשאלה כן/לא

am I? האם אני?
Are you? האם אתה/את?
Is he? האם הוא?
Is she? האם היא?
Is it? האם הוא(שאינו אדם)?
Are we? האם אנחנו?
Are you? האם אתם/אתן?
Are they? האם הם/הן?

דוגמאות:

Am I a farmer? האם אני איכר?
Are you a farmer? האם אתה איכר?
Is he a farmer? האם הוא איכר?
Is she a nurse? האם היא אחות בית חולים?
Is it a cat? האם הוא חתול?
Are we doctors? האם אנחנו איכרים?
Are you drivers? האם אתם נהגים?
Are they dentists? האם הם רופאי שיניים?

========================================

ישנה גם צורת השאלה של הפועל be עם שאלות wh כגון
When are you here? מתי אתה כאן?
Why are you here? מדוע אתה כאן?
Where are they? איפה הם?
How is he? איך הוא?
Who is she? מי היא?
Who am I? מי אני.
Where is it? איפה הוא?
========================================                  לחץ כאן לקורס המלא ללימוד אנגלית לבית ספר יסודי


         

 

                                                                       כל הזכויות שמורות למידע - רוזנבליט - חיפה 
לייבסיטי - בניית אתרים