להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


שפות טרום אנגלית

התושבים הקדומים של בריטניה היו הקלטים שהשפה שלהם נחלקה ל 2 צורות שונות השפה הגאלית והשפה
הבריטונית, הגאלית באה במקורה מהשבטים הגאלים בצרפת של היום שהקלטים באו במגע איתם,
והבריטונית באה מהקלטית של תושבי בריטניה.
בשנת 55 לפני הספירה נכבשה אנגליה ע"י הרומאים של יוליוס קיסר והלטינית נכנסה כשפה רשמית של המעמד השולט באנגליה. כך נשאר הדבר עד לנפילת האימפריה הרומית ונטישת בריטניה ע"י הרומאים.

 

קלטים שנחלשו מבחינת צבאית ולא קבלו עזרה מהרומאים אחרי עזיבתם ואוימו ע"י שבטי הפיקטים
והסקוטים הפראיים פנו בבקשת עזרה למנהיגי שבטים של ה Jutes ואחריהם באו השבטים הסקסונים והאנגלים (477 לספירה).
ההיסטוריה של השפה האנגלית מתחילה עם הגעתם של שלושה שבטים גרמניים שפלשו לבריטניה במאה ה 5 לספירה.
שבטים אלו היו Angles, Saxons, and jutes שחצו את הים הצפוני ממה שנקרא כיום דנמרק וצפון גרמניה.
באותה תקופה תושבי בריטניה דברו קלטית, אבל רוב דוברי הקלטית נהדפו מערבה וצפונה ע"י הפולשים, בעיקר לאזור שנקרא כיום ווילס, סקוטלנד ואירלנד. ה angles באו מ Englaland ושפתם נקראה Englic ומשם באים השמות English, England
השבטים הפולשים דברו בשפות זהות שבבריטניה הפכו שאנו קוראים היום Old English
שפה שאינה נשמעת או נראית כמו אנגלית של היום, ולילידי אנגליה יש קושי להבין שפה זו.
אף על פי כן חצי מהמילים שרגילים להשתמש בהם השורשים שלהם באים מהאנגלית העתיקה.
מילים כגון: be, strong, water
באים מהאנגלית העתיקה.
בנוסף מילים כגון (בסוגרים המילה של היום)
ann(man), wif(wife,woman), cild(child), hus(house), fugol(bird), etan(eat), drincan(drink
Hiere(him), giefu(gift), settan(to set), gesettan(people), forsettan(obstruct), tungol(star)
Tid(time), betsian(to be greedy), ceosan(choose), onsettan(oppress),unsettan(put down)
בנוסף מילים כגון: War, warrior, shield, sword, battle, sea, ship
מגיעים גם הם מאנגלית עתיקה, כי באותה תקופה לחמו והשתמשו במילים אלו ודומות להם.
אפשר לראות שבקבוצה הקודמת שבה המילים המקבילות של היום מופיעות בסוגריים
יש מילים גרמניות עתיקות, כלומר השפה הגרמנית השפיעה מאוד על האנגלית והייתה יסוד לה.
בשפה זו היו ארבע דיאלקטים של 4 ממלכות בתוך בריטניה:
Northumbria, Mercia, West Saxon, and Kent
מאז הגעת השבטים הגרמניים לאנגליה, במשך 700 שנה, באה השפה האנגלית במגע עם הרבה שפות
במיוחד קלטית, סקנדינבית ורומאית.
ההשפעה של הקלטית הייתה מעטה כי הגרמנים היו אלו ששלטו אך הרומאית השפיעה יותר כי הרומאים
הם אלו ששלטו בבריטניה במשך מאות שנים. מילים כגון:
Ceap(bargain, cheap), mangung(trade, commerce), flasce(flask, bottle), seam(burden), mangian(to trade)
Weall(wall), mynet(coin), cytel(kettle), cucler(spoon), pippor(pepper
מקורן ברומאית(לטינית).
ההשפעה של השפה הסקנדינבית באה דרך כיבוש אנגליה ע"י הוויקיגים. מילים כגון: Grimsby, Derby, Rugby
כל המילים הללו נגמרים ב By
והם מקומות שהדנים ישבו באנגליה, וכן מילים שמסתיימות ב Thorp(village)
כמו Althorp, Gawthorp, linthorp
מילים אלו באות מהשפה הסקנדינבית:
Orrest(battle), hofding(chief), lip(fleet),Danlaw(Ddanland in England), axletree, band, bank, birth
Bull, calf, dirt, down, egg, fellow, guess, keel, kid, leg, link, loan, race, reef, root, scrap, sister
Skin, skirt, sky, steak, tidings, rotten, tight, weak, call, cast, crawl, scare, take, thrust,
מילים מסוימות מהסקנדינבית נמצאות בשפה האנגלית במקביל:

Norse English

Anger wrath
Nay no
Fro from
Raise rear
ill sick
bask bathe
skill craft
skin hide
dike ditch
skirt shirt
scatter shatter
skip shift


באנגלית זו השתמשו עד 1100 לספירה.
אנגלית אמצעית (1100 -1500)

ב 1066 כבש וויליאם הכובש ממחוז נורמנדי שבצרפת את אנגליה לאחר קרב הסטינגס.
הכובשים החדשים שנקראו נורמנים הביאו איתם סוג של צרפתית שהפך לשפת חצר המלכות,
באותו זמן העם הפשוט שהיה אנגלו סקסוני המשיך להשתמש בשפה האנגלית הישנה.
במאה ה 14 חזרה והפכה האנגלית לשפה דומיננטית באנגליה, אבל מילים צרפתיות רבות נוספו לה.
כגון:

French English

Close shut
Reply answer
Odour smell
Annual yearly
Demand ask
Chamber room
Desire wish
Power might
Ire wrath/anger
ילידי אנגליה כיום יתקשו להבין אותה.
שינוי שנעשה במעבר לאנגלית מודרנית שה Th
הפך ל S
בסוף מילה כגון: loveth, loves: hath, has

אנגלית מודרנית קדומה(1500 – 1800)

לקראת אמצע תקופת האנגלית האמצעית חל שינוי בבטוי של השפה, שנקרא
the great vowel shift
כשאותיות הניקוד בוטאו בצורה יותר קצרה.
מהמאה ה 16 באו הבריטים במגע עם עמים רבים וזה יחד עם תקופת הרנסנס והלימוד הקלסי
גרמו להכנסת מילים ובטויים חדשים לשפה האנגלית.
שקספיר עצמו תרם כ 1600 מילים חדשות לשפה האנגלית.
המצאת הדפוס גרמה להדפסת ספרים זולים ואנשים החלו לקרוא ספרים והדבר הביא לסטנדריזציה
של השפה האנגלית, האיות והדקדוק נעשו קבועים והדיאלקט של לונדון, איפה שרוב בתי ההוצאה
של ספרים היו, הפך לדיאלקט הסטנדרטי. ב 1604 המילון האנגלי הראשון הודפס.

אנגלית מודרנית מאוחרת (1800 – עד ימינו)
בסביבות 1600 ישוב צפון אמריקה גרם לשוני רב בין האנגלית של אנגליה והאנגלית של ארצות הברית.
כמה מהבטויים האנגלים "קפאו" כשהגיעו לאמריקה.
האנגלית האמריקאית (לא הסלנג) דומה יותר לאנגלית השקספירית מאשר האנגלית הבריטית המודרנית.
כמה מהבטויים שהאנגלים קוראים אמריקאים הם למעשה הביטויים הבריטים המקוריים, שנשמרו במושבות
הבריטיות באמריקה.למשל
Trash for rubbish, loan as verb instead of lend and fall for autumn
ספרדית גם השפיעה על האנגלית האמריקאית למשל: Canyon, ranch, vigilante
וגם מילים צרפתיות.
כיום האנגלית האמריקאית שולטת יותר בגלל השליטה של האמריקאים בטלוויזיה במוסיקה ובאינטרנט,
אך ישנם גם ווריאציות כגון אנגלית ניו -זילנדית, קנדית , דרום אפריקנית, הודית ואנגלית של האיים הקריבים
כרונולוגיה קצרה של אנגלית
55 לפנה"ס פלישה רומית לבריטניה ע"י יוליוס קיסר. תושבים מקומיים מדברים קלטית.
43 לפנה"ס פלישה רומית וכיבוש, תחילת השלטון הרומי בבריטניה.
436 לספירה נסיגה מוחלטת של הרומאים מבריטניה.
449 לספירה התיישבות של שבטים גרמניים פולשים בבריטניה מתחילה.
____________________________________________________________________________
450-480 הכתובות הכי עתיקות של אנגלית עתיקה הידועות. אנגלית עתיקה.
1066 ווילים הכובש, דוכס נורמנדי, פולש וכובש את בריטניה.
______________________________________________________________________
בסביבות 1150 הכתבים העתיקים ביותר באנגלית אמצעית שנמצאו בבריטניה. אנגלית אמצעית.
1348 אנגלית באה במקום לטינית כשפת לימוד ברוב בתי הספר בבריטניה.
1362 אנגלית מחליפה את הצרפתית כשפת החוק והפרלמנט.
בסיבות 1388 המשורר צ'וסר מתחיל לכתוב את "סיפורי קנטרבארי".
בסביבות 1400 השינוי הגדול של אותיות הניקוד מתחיל.
_________________________________________________________________________
1476 וויליאם קקסון מייסד את בית הדפוס האנגלי הראשון. אנגלית מודרנית מוקדמת.
1564 שקספיר נולד.
1604 "האבלה האלפבתית", המילון האנגלי הראשון מפורסם.
1607 ההתיישבות הקבועה האנגלית בעולם החדש נוסדת.
1616 שקספיר מת.
1623 הפוליו הראשון של שקספיר מתפרסם.
1702 העיתון היומי האנגלי הראשון "דיילי קוראנט" מפורסם בלונדון.
1755 סמואל ג'ונסון מפרסם את המילון האנגלי שלו.
1776 תומס ג'פרסון כותב את מגילת העצמאות האמריקאית שלו.
1782 בריטניה נוטשת את המושבות האמריקאיות שלה.
__________________________________________________________________________
1828 וובסטר מפרסם את המילון האמריקאי – אנגלי שלו. אנגלית מודרנית מאוחרת.
1922 ה"בי בי סי" שרות השידור הבריטי נוסד.
1928 מילון האוקספורד האנגלי מפורסם.
__________________________________________________________________________

לסכום: השפה האנגלית קרובה מאוד לגרמנית והיא השפה בעלת אוצר המילים הגדול מכל השפות.
חשיבותה רבה מאוד ולכן חשוב להגדיל ולשפר את אוצר המילים באנגלית כמו שמופיע באתר
www.english4u.co.il
 

 

 
 

 

                                                                       כל הזכויות שמורות למידע - רוזנבליט - חיפה 
לייבסיטי - בניית אתרים