להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


                 

Spelling – first steps – B


 


להשמעת המילים וההברות המופיעות בשיעורים השונים בסדרה


צעדים ראשונים באיות אנגלית – חלק ב

הסיומות ce and nce
בששת המילים הבאות ה marker e מראה צליל אות ניקוד ארוכה והאות c
נשמאת כ s

Face – race – place – nice – twice – ice – notice – police
במילים עם סיומת nce ה marker e מראה שה c נשמע כצליל s
Prince – since – silence – absence – danced – once
השמע את המילים בתוכנת talkit בכל השיעור הזה.
------------------------------------------------------------------------------
הסיומת …tion
במילים הבאות …tion מקבל את הצליל shun ה ti מביא את הצליל "sh"
Station – condition – mention – competition –positions – action
Direction – attention
------------------------------------------------------------------------------
מילים מורכבות compound words-
מילה מורכבת בנויה מצרוף 2 מילים פשוטות שנותנים משמעות למילה המורכבת.
צרף את המילים הבאות:
After – any – every – some – self – selves
למילים הבאות הבאות כדי ליצור מילים מורכבות בעלות משמעות למשל

every – day = everyday

Where ……..where
One ………one
Your your…….
Body ……..body
Our our……
Her her………
-----------------------------------------------------------------------------------
הצרוף au
ברשימה הבאה ישנם 2 אותיות au שנותנות צליל יחיד או – o
Caused – pause – saucer – sauce – fault – caught – because - author
התחילית – prefix - auto פירושו עצמי – self למשל:
Your autograph פירושו שמך הכתוב על ידיך.
----------------------------------------------------------------------------------
הצרוף aw
צרוף 2 האותיות לע"ל נותנות את הצליל של הצרוף au במילה pause
להלן מילים עם הצירוף הנ"ל
Saw – claws – straw – draw – crawl – lawn – dawn – awful
-----------------------------------------------------------------------------------
השתמש ב au או aw במילים הבאות, אם אינך בטוח ראה במילון:
Cl_ _ ,
f _ _lt,
_ _ thor ,
dr _ _ er,
Cr_ _l
Bec_ _ se
---------------------------------------------------------------------------------------
הצרוף oi או oy
בשני האותיות משתמשים כ צליל אחד למשל:
Noise – voices – join – choice – spoiled coin
משתמשים ב oy לאותו צליל של oi בסוף מילה ולפני אות ניקוד למשל:
Royal – enjoy – boy – destroy – voyage
-----------------------------------------------------------------------------------------
הצרוף ui and uy
במילים הבאות מקבל ui את הצליל של אותיות הניקוד במילה fruit
Suit – fruit – juice – cruise – bruise – nuisance
במילים הבאות הצרוף ui מקבל את הצליל הקצר של i
Build – biscuits
לעומת אותו צרוף מקבל צליל של I ארוכה במילים הבאות:
Disguise – guide
משתמשים ב uy במקום ui בסוף המילים למשל:
Guy – buy
-----------------------------------------------------------------------------------------
Prefixes - תחיליות
תוספת למילה בתחילתה שמשנה את פירוש המילה כגון
Happy – unhappy
ראה פירוט מלא ומפורט בסדרה כאן – לימוד איות מילים באנגלית חינם, בפרק
Spelling – suffixes - סיומות
-----------------------------------------------------------------------------------------
ei or ie?
כשצליל e הוא ארוך רשום I לפני ה e כלומר ie
ראה פירוט ב – לימוד איות מילים באנגלית חינם, בפרק
Other spelling topics
--------------------------------------------------------------------------------------------
סיומת ….ain
במילים הבאות ה …ain מבוטא בבירור
Remain – explain – contain – obtain
במילים הבאות …ain ה ai מבוטא כצליל I קצר או בלי צליל בכלל
Fountain – mountain –captain – Britain – bargain – villain – curtain – certain
הערה אם אחרי c בא I,e,y הצליל נשמע כ s כמו במילה certain
ה ai במילים הבאות מבוטא בדרך כלל כ e קצרה
Again – against
---------------------------------------------------------------------------------------------
הצרוף ch
במילים שמקורן ביוונית ה ch מקבל צליל של k למשל
School – chemist – oche –stomach – echo – orchestra
---------------------------------------------------------------------------------------------
הצירוף wr או sw
במילים הבאות ה wr נשמע כ r
Wrong – wrist – wrote – write – wring – wrap – wreck
במילים הבאות הצירוף sw נשמע כמו האות s
Sword – answer
ה w במילים נקראת w שקטה
----------------------------------------------------------------------------------------------
הצרוף kn
המילים הללו באו מהוויקינגים בנורווגיה הם מתחילים ב kn ומבטאים אותם כ n בלבד.
Know – knew – knowledge – knight – knee – knuckle – knock
Knife – knot – knitting
ה k במילים לע"ל נקרא לעיתים קרובות k שקטה
------------------------------------------------------------------------------------------
הצירוף gn ו g שקטה
ברשימת המילים הבאה האותיות gn מקבלות את הצליל של האות n
Gnome – gnat – gnarled – gnaw – design – sign
ברשימה הבאה אין צליל לאות h
Hour – vehicle – honour – honest – ghost – ghastly
--------------------------------------------------------------------------------------------
הצירוף sc נותן צליל , s ו s נותן צליל sh
במילים הבאות האותיות sc נותנות צליל של s
Muscles – scissors – scent – scene – descend – ascend – science – scientist
במילים הבאות ה s מקבל צליל של sh
Sugar – sure
------------------------------------------------------------------------------------------
צירוף האותיות st, ft וה s השקטה
במילים הבאות הצרוף st מקבל צליל של s ה t נחשב בדרך כלל לאות שקטה
Listen – whistle – castle – fasten – glisten – rustling
במילים הבאות ה ft בדרך כלל מקבל צליל של f בלבד
Soften – often
במילים הבאות האות s לא מושמעת בכלל
Aisle – island
-----------------------------------------------------------------------------------------
הצירוף mb, mn, bt
במילים הבאות הצירוף mb מקבל צליל של m בלבד
Thumb- numb –tomb – comb – lamb – dumb – climb – limbs
במילים הבאות האותיות mn מקבלות את הצליל m בלבד
Autumn – column – hymn – condemned – solemn
במילים הבאות הצירוף bt מקבל צליל t בלבד
Debts – doubt
----------------------------------------------------------------------------------------
הצירוף gu
הצירוף gu מושמע לעיתים קרובות כ g קשה
Guess – guest – guide – guilty – guitar – league – guard – guarantee
במילים הבאות האות g באה אחרי האות n ובהרבה מבטאים מבוטאת כ gn כמו ב ing
Tongue – lamguage
---------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

                                                                       כל הזכויות שמורות למידע - רוזנבליט - חיפה 
לייבסיטי - בניית אתרים