להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 Spelling words ending -ly and -ect


Spelling words ending -ly and -ect
תאזין בזהירות איך אנשים מדברים, שים לב איך הם מצרפים מילה למילה
או לא מבטאים את סוף המילה. בקש ממישהו לקרוא בקול רם מספר פעמים את המשפט הבא:

"Sally popped down to the shops."
האזן במיוחד ל
"popped down".
האם הוא נשמע כמו
"popt"
או אולי רק הבלענו את ה
ed
לגמרי? לעיתים קרובות הצליל של המילה לא עוזר הרבה איך לאיית אותה
כמה מהסיומות ניתן לשמוע בברור כדי לעזור באיותם. הנה 2 דוגמאות, העתק את המילים הבאות
Slowly __________________ inspect __________________
happily __________________ project __________________
normally __________________ neglect __________________
separately __________________ recollect __________________
positively __________________ architect __________________
אם תעשה רשימת מילים עם מבנים דומים תדע לאיית טוב יותר. עכשיו למד את המילים לע"ל ובחן את עצמך עליהם.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

כמו שצוין קודם לכן, סיום המילה קשה לשמיעה בגלל הנטייה להבליע מילה לתוך המילה הבאה
צליל שקל לשמוע אותו הוא:
 -ick or -ic.
אותו צליל אך איות שונה, אך יש דרך פשוטה למצוא את ההבדל

הבט במילים הבאות והעתק אותם לרווחים.
-ick __________________ -ic _____________________

kick __________________ traffic _____________________
click __________________ panic _____________________
trick __________________ Titanic _____________________
chick __________________ ethnic _____________________
sick __________________ clinic _____________________
האם שמת לב לשוני? המילים עם הברה אחת נגמרים ב
ick
המילים שיש להם יותר מהברה אחת נגמרים ב
ic
ישנם רק יוצאים מהכלל בודדים למבנה זה וזה בדרך כלל קורה כשתי מילים מצורפות יחד כמו:
homesick, candlestick
על נייר רשום מילים המסתיימות ב
ick
לך לפי האלף בית האנגלי אל תשכח מילים המתחילות ב 2 עיצורים כמו:
Brick
כמה תוכל למצוא, אנחנו חשבנו על 20 מילים האם תוכל לעבור זאת?


שים לב שלכל מילה מהמילים הבאות יש יותר מהברה אחת ונגמרת ב -

ic.
העתק כל מילה לרווח שלידה
Mimic ____________________ scientific ____________________
tonic ____________________ magic ____________________
Horrific ____________________ tonic ____________________
arctic ____________________ Antarctic ____________________
traffic ____________________ comic ____________________
logic ____________________ tragic ____________________
הבט באי מייל הבא כולם מהטבלה לע"ל, כתוב אותם על נייר נפרד.
Hi Mac,
I was late for school today because of the heavy 1 .
We were doing a new 2 in Geography about
the world's oceans. Our teacher told us about the two largest
oceans, the 3 and the 4 . Then she
went on to describe the 5 and the 6 at
the very north and south of the globe. In 7 we were doing long multiplication sums.
We're hoping to go on a 8 in the woods on Saturday if the 9 gets our car fixed in time.
It would be 10 if you could come too. Let me know as soon as possible.
Love, Elizabeth
Words ending -er, -or, and –ar
יש הרבה מילים באנגלית המסתיימות בצרופים לע"ל, אך כשאתה מאזין למילים הללו עם הצליל
er
אינך יכול להיות בטוח שהצליל נעשה ע"י
-er, -or or -ar.
מצטער אין חוק קל אבל יש כמה מבני מילים:
אפשר לציין שיש פי עשר מילים שמסתימות ב
er
מאשר
-or and –ar
ביחד.
אם תנחש
er
סיכוייך טובים לעשות זאת נכון
פעלים הנגמרים באות אי שקטה הופכים לשם עצם עם סיומת
er
dive/diver wade/wader write/writer avenge/avenger
er
גם הסיום הרגיל של מילה למישהו שמבצע פעולה
Action person carrying out the action

reporting - reporter
playing - player
fighting - fighter
listening - listener
printing - printer
cleaning - cleaner
or
בדרך כלל משתמשים בו כשמילת הבסיס מסתיימת ב
-ate, -ct, -it :
calculate/calculator create/creator investigate/investigator
contract/contractor reflect/reflector conduct/conductor
visit/visitor exhibit/exhibitor edit/editor
אין מבנה שימושי להבחין במילים שנגמרות ב
-ar
מלבד שרבים מהם נגמרים ב
lar:

regular popular similar pillar
כל השאר זה לזכור אותם בעל פה.
Here's a quiz on the endings
-er, -or and -ar

See if you can choose the correct words in the following.

1. operater- operator - operatar
2. spectacular - spectacular - spectacular
3 reportar - reporter - reportor
4. trespassor - trespasser - trespassar
5. collecter - collectar - collector
6. quizmaster - quizmaster - quizmaster
7 instructor - instructar - instructer
8. aligater - aligatar - alligator
9. similar - similer - similer
10. inspecter - inspector - inspectar
11. glassmaker - glassmaker - glassmakor
12. accelerator - accelerater - acceleratar
13. rectangular - rectanguler - rectangulor
14. manufacturer - manufacturer - manufacturer
15. muscular - muscular - muscular

e right.
----------------------------------------------------------------------------
ישנם הרבה מילים שמסתימות ב
-ation.
זהו מבנה שימושי ללמוד. להלן כמה דוגמאות, קרא אותם בקול רם
Station - location - relation
registration - coronation - nation
preparation - duration - hesitation
situation - reputation - starvation
cultivation - vibration - population
desperation - sensation - decoration
celebration - quotation - equation
habitation - agitation - donation
.
הוסף
ation
למילים בטבלה והפוך אותם למילים שלמות, המילה הראשונה נעשתה עבורך
Lubric- lubrication imagin- ____________
veget- ________ civilize- ____________
consider- ________ punctu- ____________שנה את הפעלים הבאים לשמות עצם, סלק את
-ate and add -ation.
המילה הראשונה נעשתה עבורך

Root verb noun root verb noun

educate education create ______________
operate _____________ demonstrate ______________
concentrate _____________ exaggerate ______________
retaliate _____________ abbreviate ______________

רשום את פעלי השורש של שמות העצם הללו. בדוק במילון אם צריך.
noun root verb noun root verb

relegation ____________ location _____________
dedication ____________ ventilation _____________
radiation ____________ indication ______________


Words ending -able and –ible
2 סיומות שכיחות הם
-able and -ible.
אבל איך נוכל לדעת באיזו מילה להשתמש?
הקושי הוא שאנו מבטאים את אותיות הניקוד המובילות בדרך דומה אנו עושים של קול

-ugh
וקשה לדעת אם זה
-a- or-i- .
o אין חוק רגיל ללכת לפיו אבל ישנם שלושה טיפים:
אם מילת הבסיס לא משתנה בשום דרך, הוסף
-able.
o זה עובד רוב הזמן
understand —> understandable,
predict —> predictable,
comfort —> comfortable, and so on.
o ישנם עוד הרבה מילים המסתיימות ב
o -able
o מאשר ב
o -ible.
o בבדיקה שנעשתה ישנם 900 מילים שמסתיימות ב
-able
o לעומת 200 מילים שמסתיימות ב
o -ible.
o אם תנחש יש סכויי גדול יותר לקבוצה הראשונה, העצה שנוכל לתת זה ללמוד את המילים המסתיימות ב
-ible
ובשאר המילים להשתמש ב
o –able
Here are the most common -ible words:
edible - fit for eating
credible - can be believed
audible - can be heard
legible - easy to read
negligible - of no importance
terrible - causing terror
horrible - awful
feasible - can be done
visible - can be seen
sensible - reasonable
responsible - trustworthy
possible - liable to happen
digestible - can be digested
flexible - easily bent
permissible - allowable
compatible - suitable
לרבים יש צורה שלילית ע"י הוספת
o
in-, il-, ir-, or im-
למשל
inedible, illegible, irresponsible, impossible
.
Words ending ical, icle and acle
הסתכל על המילים הבאות, תראה שהסיומת שלהם נשמע דומה. קרא אותם בקול רם.
topical - spectacle - clinical - cubicle
tentacle - icicle - obstacle - article
chronicle - comical - vehicle - logical
mechanical - oracle - particle - miracle
מיין אותם לשלוש קבוצות

-ical (adjectives) -acle (nouns) -icle (nouns)

_____________ _____________ ____________
_____________ _____________ ____________
_____________ _____________ ____________
_____________ _____________ ____________
_____________ _____________ ____________


                        סוף הפרק
 

 

                                                                       כל הזכויות שמורות למידע - רוזנבליט - חיפה 
לייבסיטי - בניית אתרים