להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


Spelling - Prefixes as an aid to spellingSpelling - Prefixes as an aid to spelling
A prefix
הוא קבוצת אותיות שמוכנסות לתחילת שורש המילה
ומשנה את פירושה. כמה מהמילים המאוד מורכבות קלות יותר להיגוי אם אתה מכיר את התחיליות –
prefixes
להלן רשימת תחיליות ופירושיהן ודוגמאות
prefix - meaning ------ examples

anti - against or opposite to anticlockwise, antibiotic
auto - self autobiography, automat
dis - not, or away dissimilar, disconnect
in - not insane, inhuman
il - not illogical, illegal
im - not immature, improbable
ir - not irrelevant, irregular
inter - between international, intermarry
mis - wrong misunderstand, misspell
post - after postnatal, postscript
pre - before prenatal, prehistoric
pro - for, or forward propose, pro-British
re - again, or back rewrite, reconsider
sub - under submarine, substandard
super - above supervisor, superhuman
trans - across transport, transplant
un - not, or in reverse unfinished, unarmed


זכור אותן בעל פה
Prefixes: in-, il-, ir-, im-
פרוש התחיליות הללו הם לא או ההיפך מ –ובכל זאת האיות של התחיליות הללו משתנים
 כדי להתאים לאות הראשונה של מילת הבסיס.
זה גורם לפעמים להכפלת האות. למשל ההיפך מ legal הוא illegal
השתמש ב il לפני l למשל
legible = illegible
ב ir לפני r למשל
relevant = irrelevant
ב im לפני m וגם לפני p כך not mature = immature, not perfect = imperfect
מלא את הרווחים בטבלה הבאה:
Not literate = illiterate not rational = irrational

Not literate = illiterate not rational = irrational
not mobile = immobile not proper = improper
not legitimate = _________
not regular = _______
not modest = _________
not personal = _______
Not mortal = _________
not responsible = __________
not possible = _________
not logical = ________


in-, im-, il-, or ir- to the base words.
עכשיו כתוב את צורת השלילה של המילים הבסיסיות ע"י הוספת
in-, im-, il-, or ir-
למילות הבסיס
Base word -- negative form -- base word -- negative form

polite _____________ audible ____________
human _____________ reversible ____________
visible _____________ patient ____________
regular _____________ eligible ____________
competent _____________ resistible ____________
possible _____________ logical ____________


חידון: פתור את החידון לפי הכללים לע"ל
1. not literate
inliterate - illiterate - irliterate

2. not effective
Imeffective - ireffective - ineffective

3. not perfect
inperfect - imperfect - ilperfect

4. not reversible.
inreversible - irreversible - imreversible

5. not legible
inlegible - imlegible - illegible

6. not eligible
ileligible - ireligible - ineligible

7. not relevant
irrelevant- inrelevant - imrelevant

8. not possible
inpossible - ilpossible- impossible

9. not responsible
irresponsible - inresponsible- imresponsible

10. not mature
inmature - immature - ilmature

11. not sufficient
imsufficient - insufficient - irsufficient

12. not logical
illogical - imlogical - inlogical
===============================================
תרגול נוסף של תחיליות:
Here are some common examples of prefixes:

Prefix -- meaning --- prefix -- meaning

anti- against, opposite to dis- not, or away
in- not il- not
im- not ir- not
inter- between mis- wrong
re- again or back un- not, in reverse

1 כאן ישנם כמה מילות שורש. מה שאתה צריך לעשות זה לבנות מילים חדשות ע"י הוספת
אחד מהתחיליות לע"ל למילת השורש. הראשון נעשה עבורך.

root word --- new word --- root word --- new word

tidy untidy behave __________
honest __________ complete ___________
legal __________ understand __________
mingle __________ perfect __________
edible __________ heat __________
relevant __________ treat ___________
imaginative __________ mortal ___________
like _____________ possible ___________
consistent _____________ contented ___________

prefixes un- and dis-

two common prefixes are un- and dis- both meaning
not or opposite of
ידיעת התחיליות מאוד שימושית להבנה ואיות של כמה מילים בייחוד הארוכות
2 תחיליות שימושיות הם
un and dis
שפירושן לא או ההיפך.
מלא את הרווחים בטבלה הבאה

Un + equal unequal dis + please displease
_______ unforeseen - dis + order _______
un + likely ________ - _________ disrespect
________ unnecessary - dis + service ________
un + official ________ - dis + place ________
un + lawful ________ - _________ disprove
________ undress - _________ dissatisfied
un + popular ________ - _________ dissimilarPrefixes

הנה עוד כמה תחיליות. כמה מהם לא כל כך נפוצות כמו אלו של ע"ל

Prefix meaning examples

semi- half semicircle, semiconscious
bi- two or twice biannual, biweekly
tri- three triangle, triathlon
multi- many multilingual, multimillionaire
mono- one or single monorail, monoplane
micro- very small microscope, microchip
ultra- extreme ultrasound, ultrasonic
hyper- too much hypersensitive, hyperactive
extra- outside or beyond extraordinary, extravagant

 

                                                                       כל הזכויות שמורות למידע - רוזנבליט - חיפה 
לייבסיטי - בניית אתרים