להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


MAGIC E WORDS (often known as split digraphs


MAGIC E WORDS (often known as split digraphs)
קרא את המילים הבאות בקול רם ושים לב איך אות הקסם אי משפיעה על הדרך בא אנחנו אומרים את אות הניקוד הקודמת.
cap cape slop slope
הדרך בה אנו אומרים את ה
a-in cape
שונה מהדרך שבה אנו מבטאים
cap.
זה בגלל האות אי הקסם
the magic e.
העתק את מילות אי הקסם, אחר הדגש את אות הניקוד שמשפיעה על אי הקסם. הראשון נעשה עבורך.
The magic E
made made stage __________________
face ________________ close __________________
wake ________________ whale __________________
joke ________________ bagpipe __________________
exercise ________________ promoted __________________
space ________________ museum __________________
escape ________________ hopeless __________________
arrive ________________ craze __________________
hikers ________________ surprise __________________
diversion ________________ lately ___________________


MORE "MAGIC E" WORDS
1. Read the following story. Then highlight or underline the
words which use a magic e.

Dave rode his bike down the slope. He was going far too fast
so he put on his front brake. This was a bad mistake as the
front wheel locked and he was thrown over the handlebars.
He landed face-first among some stones. He was quite dazed
and for a moment he didn't know where he was.

A neighbour phoned for an ambulance and it soon arrived. At
the hospital they decided that he had a broken nose and they
gave him an ice pack to reduce the swelling.

Dave's Mum picked him up from the hospital and drove him
home. "You had a lucky escape," she said. "You need to be
much more careful in the future."

2. Make up some more MAGIC E words using the following
letters. You may place them at the start of a word, at the
end, or in the middle.

-ice- _____________ , -ake- _____________ , -use- ______________
-ate- _____________ , -ike- _____________ , -ife- ______________
-ope- _____________ , -ite- _____________ , -ise- ______________
-aze- _____________ , -ove- _____________ , -ome- ______________

The Spelling of Vowels:
עשית ניחוש מלומד
כשאות ניקוד לא מודגשת קשה לעיתים קרובות לדעת איך לאיית אותה.
קרא את המילים הבאות והאזן לדרך בא אתה אומר את אותיות הניקוד המודגשות.
relative cigarette information
הסיכויים הם שלא תבטא אותם ברור ותוכל לנחש שכל אחד מאותיות הניקוד הבאות תתאים.
a; e; i; o; or u.
הנה טיפ: אם אתה לא בטוח בקשר לצליל של אות הניקוד, נסה לחשוב על מילה דומה שבאה מאותו שורש. אתה עלול להיות בר מזל ולמצוא אחת שאות הניקוד שלה מודגשת, וזה יכול לעזור לך.


relative relation (the -a- is stressed)
cigarette cigar (the -a- is stressed)
information inform (the -or- is stressed)
שים את אותיות הניקוד החסרות במילים הבאות והעתק את המילים לטור השלישי.


define - def_nition - ____________________
sedate - sed_tive - ____________________
explore - expl_ration - ____________________
console - cons_lation - ____________________
preservation - preserve_tive - ____________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Long vowel sounds: -a-
1. The long -a- is most often written a-e for example state.
בדרך כלל יש רק אות אחת בין ה
a and the e
כמו ב
plate.
אבל לעיתים קרובות יש יותר מאות אחת, זוהי אות הקסם אי שעושה את האות
a
עם צליל ארוך. סמן את הצרוף של
a-e
במילים למטה. הצרוף הראשון נעשה כבר
hate cradle mate grade trace parade skate statement
dazed disgraceful rotate displacement bracelet ladle
אבל גם הצרוף
-ai- and -ay
עושה צליל ארוך.
-ai-
בדרך כלל בא באמצע המילה והצליל הארוך בסוף המילה שהוא
-ay.
כתוב את הצרוף הנכון של המילים הבאות

dr___n, sw___, cl___, excl___m, tr___ler, dec___,
yesterd___, m___nt___n, av___lable, r___lw___.
תנסה לנחש את המילים הבאות כולם מכילים
-ai-.

You wear them on your feet:- tr_________
He might serve you in a restaurant: - w________
Another word for a traffic jam:- t____back
The opposite of success:- f_________
This will get bigger if you keep eating too much:- w______line
These travel very, very slowly: - s______s
Someone you know - but not very well: - acqu_________ce
They travel the oceans: - s________s
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Long vowel sounds: -e-
כשאתה שומע
a long -e- ,
במיוחד באמצע מילה זה מאוית לעיתים קרובות
-ea- or -ee- ,
כמו המילים למטה
cheap reason leaf loudspeaker steal meal revealed
green freezing keep between wheel sweetness proceed
אבל אין עצה לתת לך להחליט מי זה מי, אם אינך בטוח נסה לכתוב את המילה ב 2 צורות על חתיכת נייר קודם

-ea-
ואחר כך
-ee.
בזוגות הבאים סמן את המילה שאתה חושב שהיא נכונה.
breaze/breeze - reach/reech - between/between
heating/heeting - freedom/freedom - breathe/breethe
season/seeson - refugea/refugee - meating/meeting
beneath/beneeth - fealing/feeling - indeed/indeed
succead/succeed - repeat/repeet - coffea/coffeeכתוב עוד מילים עם
-ea- or -ee-
ברווחים

gr__dy tr__tment fr__zing m__ning
pl__sed bl__k t__th w__kend
b__troot f__ture cr__ture str__t
icecr__m agr__ment gr__se b__chboy


אל תשכח שאתה יכול להשתמש ב
long -e- sound
by writing -ie- and -ei- .
For example: believe thief ceiling receive
----------------------------------------------------------
Long vowel sounds: -i-
כמו בכול צלילי אות ניקוד ארוכה ה
long -i- sounds
נכתבים תוך שימוש ב
magic e.
למשל
fine silent entitled
סמן את הצרוף
i-e
לכל אחד מהמילים הבאות, 2 הראשונים נעשו עבורך

lively mice untimely deadline idle stalactite miserly
quite bridle title write fertile decided trifle dynamite
אבל
-igh- and –y
גם עושים
long i sound.
-igh
בדרך כלל נמצא באמצע מילה וה
long
בדיוק בסוף המילה כמעט תמיד
-y.
כתוב את האותיות הנכונות במילים הבאות.
repl__, n_____tfall, br____t, suppl__, del_____t,
t_____t, moonl_____t, appl__, terrif__, midn_____t.
נסה לנחש במה להשתמש במילים הבאות
-igh or -y
for the long i sound.

The pen is m_____tier than the sword.
Starboard is the _______ hand side of the ship.
The victim couldn't identi___ the robber.
You need to m__________ the total by 3 to get the answer.
"Find something to occu___ yourself with," said Toby's Dad.
Thunder and l_____tning can be quite fr______ening
I admit it was my fault. I can't de___ it.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Long vowel sounds: -o-
כרגיל בצלילי אות ניקוד ארוכה רוב
long -o- sounds
bf,cho go
the magic e.
lonely coke rodent stove
סמן את המבנה
o-e
בכל אחד מהמילים הבאות, 2 המילים הראשונות כבר נעשו בשבילך.
slope poker telephone dozed stolen homework stonemason
אבל
-oa- and -ow-
גם כן נותנים צליל ארוך.
-oa-
בדרך כלל נמצא באמצע המילה ו
the long o
בדיוק בסוף המילה, כמעט תמיד
-ow.
כתוב את האותיות הנכונות במילים הבאות:
elb___, fl___t, r___dworks, borr___, c___stguard,
narr___, g___lscorer, f___ming, foll___, kn___.
נסה לנחש איזה צרוף לשים במילים הבאות:
-oa- or –ow
עבור
the long o sound.

Robin Hood used a b__ and ______ .
I b______ ed some money from my Dad..
Sw______ the pill. You kn___ it will make you feel better.
What a misery Sam is. He's always m___ning
and gr________.
In alphabetical order, l___f is bel___ l___d.
Foll___ that truck as far as the narr___ bridge.
Molly lives inland but Sarah lives at the c_______.
========================================================================

סוף הפרק

 

 

                                                                       כל הזכויות שמורות למידע - רוזנבליט - חיפה 
לייבסיטי - בניית אתרים