להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


spelling - first steps - D

                 

Spelling – first steps – D


העתק את כל המילים המופיעות בדוגמאות השונות לתוכנת talkit המופיעה בתוכנות
חינמיות באתר זה כדי לשמוע את המילים בצורה נכונה.
--------------------------------------------------------------------------------------------
סיומת …age
בסיומות האלו ה …age מבוטא כ ij ה marker e מראה שהאות g מקבלת צליל של "j"
למשל:
Damage- manage – average – postage – garage – advantage
Luggage - village – passage – message – carriage – marriage
--------------------------------------------------------------------------------------------
סיומות - …ate, …ite, …ine
שים לב לסיומת …ate אנו לא מבטאים זאת ברור למשל:
Private – desperate – deliberate – separate
במילים הבאות ה I בהברה האחרונה מקבלת צליל של I קצרה על אף ה marker e
Opposite – definite – favourite – medicine – imagine
במילים הבאות ה I בהברה האחרונה מקבלת צליל של e ארוך
Magazine – machine
-----------------------------------------------------------------------------------------------
הסיומות …ise, …ize, …yse
…ise, …ize נותן את הצלילים שהוא מופיע באותיות המתאימות אך הרבה מהסיומות
…ise נשמעות כמו …ize למשל:
Advise – exercise – realize – surprise – organize – otherwise
Recognize – disguise
המילים הבאות יש להם תמיד סיומת …ize
Capsize – prize – size
לעומת זאת המילים הבאות נגמרות ב …yse
Analyse – paralyse
--------------------------------------------------------------------------------------------------
הסיומת …le
רוב המילים שההברה האחרונה שלהם מבוטאת באות L מאויתות עם …le בסוף, למשל
Little – middle – struggle – handle – single – article – ankle – trouble
Simple – angle – gentle – people – triangle – circle
---------------------------------------------------------------------------------------------------
סיומות …el, …al, …il, …ol
כמה מהמילים האנגליות שמבוטאות עם האות L מבוטאות עם הסיומת …el למשל
Towel – quarrel – travel – tunnel – barrel – level – parcel – angle
בשתי המילים האחרונות מימין ברשימה לע"ל ה c וה g מבוטאות ברכות
למילים הבאות יש סיומות …al, …il, …ol כדי לתת צליל L סופי
Signal – medal – evil – metal – symbol
----------------------------------------------------------------------------------------------------
הסיומות …al, …ly
בסיומת …al משתמשים כדי ליצור תואר השם (adjectives )
פירושו לעיתים קרובות הוא "connected with" קשור ל , למשל
Music – musical
להלן עוד מילים דומות:
Several – usual – final – gradual – personal – musical –
Normal – actual – accidental – occasional
הסיומת …ly נוספת לתואר השם כדי להפכו לתואר הפועל
From adjectives to adverbs למשל usual – usually
אם ה …ly נוסף למילים שמסתיימות ב marker e הן מסתיימות ב …ely למשל
Unlikely – extremely
---------------------------------------------------------------------------------------------------
הסיומות …ment, …ent, …ant, …ance
הסיומת …ment נוסף בדרך כלל למילה מלאה למשל:
Movement – advertisement – government – argument – parliament
המילים הבאות מסתיימות ב …ent
Present – different – sufficient
המילים הבאות מסתיימות ב …ant
Pleasant – important
המילים הבאות מסתיימות ב …ance
Entrance – balance
--------------------------------------------------------------------------------------------------
הסיומות …tion, …shion
במילים האלו …ti… נותן צליל של "sh" ו …tion מושמע כ "shun"
Relation – invitation – section – operation – invention – conversation
Iimitation – inspection – determination – satisfaction
במילים הבאות …tion שלפניו האות s מושמע כ "chun"
Question – suggestion
במילים הבאות …shion מקבל צליל של "shun"
Cushions – fashion
--------------------------------------------------------------------------------------------------
הסיומת …sion
Si כמו ti יכולים להיות מושמעים כ "sh" בהתחלת כל הברה מלבד הראשונה
המילים הבאות ה …sion מושמע כ "shun"
Extension – mansion
במילים הבאות …ssion מקבל צליל של "shun"
Admission – permission – discussion – possessions
במילים הבאות si מקבל צליל של "zh" שהוא קצת שונה מהצליל "sh"
Decision – confusion – explosion – occasion – television – division
-----------------------------------------------------------------------------------------------
סיומות …ture, …sure
המילים הבאות מסתיימות ב …ture ה tu מקבל צליל של "ch" כמו ב church
Nature – creature – mixture – future – puncture – adventure
Pictures – capture – furniture – temperature
במילים הבאות שמסתיימות ב …sure ה su מקבל צליל של "zh"
Treasure – measure – pleasure – leisure
-----------------------------------------------------------------------------------------------
הסיומת …ic
מילים שהן הברה אחת שמסתימות בצליל k אחרי אות ניקוד קצרה מבוטאים ומאויתים
כ ck למשל lick – pack אבל במילים בעלות יותר מהברה אחת ה k הסופית מושמע
כ c למשל
Music – magic – topic – comic – terrific – traffic – athletics
Sympathetic – arithmetic – mathematics
כשמילה עם יותר מהברה אחת מסתיימת ב …ic ומוסף לו …ian ה c
מתוסף ל I ומקבל צליל של "sh" למשל musician להלן מילים נוספות:
Magician – mathematician
-----------------------------------------------------------------------------------------------
הסיומות …able, …ible
הסיומת …able מסוגל ל והסיומת …ible פירושה בעל הכשרה לעשות את..
למשל readable = ניתן לקריאה אנו מבטאים את 2 הסיומות אותו הדבר וזה
לא מקל על האיות. להלן מילים שמסתיימות ב …able
Comfortable – reasonable – lovable – movable – valuable –
Noticeable – reliable – miserable – available – probable
ומילים שמסתיימות ב …ible
Sensible – responsible – terrible – horrible – possible – visible
----------------------------------------------------------------------------------------------
הסיומות …ous, …ious
המילים המסתיימות ב …ous פירושן מלא ב – full of למשל poisonous - מלא רעל
מילים נוספות המסתיימות ב …ous
Dangerous – enormous – marvelous – famous – generous – jealous
Courageous – gorgeous
ולהלן מילים שמסתיימות ב …ious
Serious – curious – previous – obvious – furious – various
------------------------------------------------------------------------------------------------
סיומות …cious, …cial, …tious, …tial
Ci ו ti נותנים צליל של "sh" בתחילה של כול הברה מלבד ההברה הראשונה, במילים הבאות
…cious מקבל צליל "shus"
Precious – conscious – suspicious – delicious
במילים הבאות …cial מבוטא ע"י "shul"
Official – special - social – artificial
במילים הבאות …tious מקבל צליל "shus"
Superstitious – ambitious
במילים הבאות …tial מקבל צליל של "shul"
Initial – essential
--------------------------------------------------------------------------------------------------
הסיומות …our, …ary, …ery
המילים שמסתיימות בסיומות לע"ל בעיתיות כי אנחנו
לא מבטאים בבירור את אות הניקוד האחרונה
הסיומת …our למילים הבאות
Harbour – honour – colour – flavoured – behaviour – neightour
המילים המסתיימות ב …ary למילים הבאות
Dictionary, secretary – anniversary – stationary
המילים המסתיימות ב …ery למילים הבאות
Cemetery – stationery
--------------------------------------------------------------------------------------------------
מילים שהסיומות שלהם באות מהשפה הצרפתית
במילים אלו הסיומת …re מקבל צליל של "er"
למשל
Centre – theatre – litre – metre –
במילים הבאות הסיומת …et מקבלים צליל ארוך של a
Bouquet – ballet – buffet – chalet
במילים הבאות הסיומת …que מקבל צליל של k
Antique – unique – cheque – picturesque
--------------------------------------------------------------------------------------------------
מילים עם ph, pn, ps, pt, rh
המופיעות כאן מקורן בשפות היוונית והרומית
במילים אלו ה ph מקבל צליל של f
Physical – photograph – alphabet – telephone
במילים הללו ה p לא מבוטאת
Receipt – pneumatic – pneumonia – psalm – psychology
במילים הבאות ה rh מקבל צליל של r
Rhinoceros – rhododendron – rhymes – rhythms
--------------------------------------------------------------------------------------------------
הצירוף ia, eo
לרשימה הבאה יש סימני אות ניקוד בלתי רגילים. במילים שיש בהם ia
ה ia מקבל צליל I ארוכה
Diary – diamond – giant – trail
Triangle – diagonal
המילים שמכילות eo אלו שמכילים eon מקבלים צליל של n
Surgeon – truncheon – dungeon – luncheon – pigeon
---------------------------------------------------------------------------------------------------
סוף הפרק 

 

                                                                       כל הזכויות שמורות למידע - רוזנבליט - חיפה 
לייבסיטי - בניית אתרים