להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


                                


spelling - first steps - C

 

 

Spelling – first steps – C

הצירוף igh נותן תליל ארוך של I ואחריו באה האות t למשל:
Light – tonight – sight – fight – might – right – bright – tighter – frighten
מילים ללא t לאחר הצירוף igh
High – sigh – thigh
----------------------------------------------------------------------------------------
הצירוף ough
הצרוף הזה 6 צלילים שונים:
כמו המילה cow למשל - bough – plough
כמו המילה off למשל - cough – trough
כמו המילה go למשל - dough – although
כמו המילה stuff למשל - tough – rough – enough
כמו המילה who למשל - through
כמו המילה borough ( במילה Peterborough ) למשל - thorough
------------------------------------------------------------------------------------------
הצרופים ough – augh – aigh – eigh
במילים הבאות הצירופים ough – augh - מקבלים את הצליל aw במילה saw
nought – ought – bought – brought fought – thought – taught – caught
במילים הבאות הצירוף aigh – eigh מקבלים צליל של a ארוכה
Straight – eight – weight –
במילה הבאה הצירוף eigh מקבל צליל של "I" ארוכה - height
-----------------------------------------------------------------------------------------------
בנית מילים עם הברות syllables
ראה סעיף spelling – cutting into syllables בלימוד איות מילים באנגלית חינם כאן באתר
לפירוט מלא של הנושא
---------------------------------------------------------------------------------------------
הצירוף or
במילים הבאות ה or לא מבוטא בבירור –
Error – correct – forgive – forget
במילים הבאות ה or אומר – אחד – מישהו שעושה משהו:
Doctor – visitor – motor – collector – instructor
יש גם מילים רבות שמציינות – אחד – מישהו שעושה משהו עם הסיומת er
Baker – maker – writer – teacher
----------------------------------------------------------------------------------------------
הצירופים ur – ar
במילים הבאות הצירוף ur מושמע כמו במילה nurse
Urgent – disturb – murderer – pursue – purpose
במילים הבאות ה ar לא מבוטא ברור
Around – library – backwards – forwards
במילים הבאות ה ar בא אחרי w ומבוטא כ "or"
Towards – reward
----------------------------------------------------------------------------------------------
הצירופים …ore , …are
המילים הבאות המסתיימות ב …ore מקבלים צליל כמו במילה shore
More – ignore – wore – tore – sore – before – explore – shore
המילים הבאות המסתיימות ב …are מקבלות צליל כמו במילה fare
Care – spare – fare – share
-----------------------------------------------------------------------------------------------
הצירופים …ire, …ere, …ure
במילים הבאות ה marker e מראה שאות הניקוד לפני r יוצרת צליל ארוך של אות ניקוד
Admire – inspire – here – severe – sincerely – interfere – cure – impure
Secure – sure
------------------------------------------------------------------------------------------------
Plural רבים
ראה את הנושא בצורה מפורטת בלימוד איות מילים באנגלית חינם כאן באתר בסעיף
Spelling – plural
בנוסף כלל נוסף שלא מופיע שם
רבים של מילים הנגמרות ב f או fe ה f משתנה ל v ומוסיפים אחריו es למשל
Thief – thieves, knife – knives, life – lives, wife – wives
Wolf – wolves – loaf – loaves – shelf – shelves
המילים הבאות משאירות את ה f שלהם ובסופם s
Chief – chiefs – reef – reefs – proof – proofs – gulf – gulfs
הרבים כאן ניתן לאיות בשתי צורות
Dwarfs, dwarves – scarfs, scarves – hoofs, hooves –
Handkerchiefs, handkerchieves
-------------------------------------------------------------------------------------------------
הצרוף ai והצירוף ae + r
במילים הבאות האותיות ai והאות r מבוטאות כצליל אות ניקוד אחד
Air – dairy – fair – hair – fairy – pair – chair – repair
Upstairs – downstairs – aircraft – airport
במילים הבאות האותיות ae והאות r נותנים צליל אות ניקוד אחד
Aerial – aeroplane
-------------------------------------------------------------------------------------------------
צירוף האותיות oa, oo, ou, au + r
במילים הבאות יש 2 אותיות ניקוד שאחריהן באה האות r ויש להם צליל של אות ניקוד.
Oar – roar – board – door – floor – poor – moor
הצירוף ou ואחריהן r נותן צלילים שונים
Hour – our
Yourself – pouring
Courage – journey
-------------------------------------------------------------------------------------------------
הצרופים ea, ee, ei, ie + r
למילים הבאות 2 אותיות ניקוד ואחריהן האות r ויש להם צליל כמו המילה cheer
Ear – hear – near – clear – deer – career – pierced – fierce
למילים הבאות יש צליל כמו המילה chair
Tear – wear – their – heir – early – search – heard
--------------------------------------------------------------------------------------------------
האות y בסוף מילה
משמשים ב y במקום ב I בסוף מילה והצליל הוא I ארוכה
Satisfy – reply –supply – occupy – rely – multiply
Tidy – sorry – worry – happy – carry – hurry – safety – empty
--------------------------------------------------------------------------------------------------
האות y יכולה להופיע כאות ניקוד או כעיצור
היא מופיעה כעיצור בדרך כלל בתחילת מילה למשל במילים הבאות
Young – yesterday
ישנם רק מעט מילים כאלו, ברוב ה y מופיע לא בתחילת המילה וצלילו I ארוכה וקצרה
tyre – type – pygmy – mystery – system – sympathy –
gymnastics – pyjamas – bicycle – xylophone
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Y משתנה ל I לפני סיומת – suffix
כשמוסיפים סיומת למילה שנגמרת בעיצור ו y בדרך כלל ה y הופך ל i
Fry – fries, cry – cried, easy – easier, happy – happiness
כשהסיומת היא ing ה y לא משתנה כדי למנוע הופעת ii
Try – trying, carry – carrying – cry – crying
----------------------------------------------------------------------------------------------------
השמטת האות L
כשמשמשים בסיומת full היא מאבדת l אחת למשל
Help + full = helpful, hope + full = hopeful
ככה גם המילים הבאות מאבדות l אחת כשמשמשים בהם כתחיליות או סיומות
All + ready = already, un + till = until
Skill +full = skilful, all + ways = always, well + come = welcome
----------------------------------------------------------------------------------------------------
הסיומות …less, …ness
הסיומת …less פירושה ללא – without היא נוספת לשם עצם כדי להופכו ל תואר השם
Hope + …less = hopeless, care + …less = careless
הסיומת …ness פירושה מצב של - state of היא נוספת לתואר השם כדי להפוך אותו
לשם עצם:
Kind + …ness = kindness, sad + …ness = sadness
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
כשכמה מילים משתנות אות ניקוד כולל האות y נשארות בחוץ למשל
Enter – entrance, repeat – repetition, Spain – Spanish
מילים אלו מאבדות אות ניקוד כשמוסיפים להם ..ess להפוך אותם לנקבה למשל
Actor – actress, waiter – waitress
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

סוף הפרק 

 

                                                                       כל הזכויות שמורות למידע - רוזנבליט - חיפה 
לייבסיטי - בניית אתרים