להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


spelling - first steps - A

Spelling – first steps – A


                                   

 


Spelling – first steps – Aלהשמעת המילים וההברות המופיעות בשיעורים השונים בסדרה

צעדים ראשונים באיות אנגלית – A
Letters stand for sounds
מילים אלו קלות לאיות, כל אות מייצגת צליל.
Ran
Man
---------
Get
Wet
--------
Did
Lid
--------
Sun
Fun
-------
Hot
Got
-------
Run
Gun
-------
לכל סדרת המילים לע"ל יש שלוש אותיות – אות רגילה(עיצור) הראשונה משמאל, אות ניקוד באמצע ועיצור האחרונה משמאל.
השמע מילים אלו בתוכנת talkit הנזכרת למעלה והוסף מילים נוספות, המורכבות משני עיצורים , אחד מכל צד של אות הניקוד
המופיעה באמצע. בצע זאת על כול חמשת אותיות הניקוד: a, e, I, o, u
לכל המילים האנגליות יש אות ניקוד אחת לפחות או האות y
הברות – syllables
לכל אחת מהמילים הבאות יש הברה אחת:
Dig, dog,
Men, pan
Bit, but
Pen, men
Cat, cut
כתוב על נייר עוד מילים אנגליות עם הברה אחת, והשמע אותן ב talkit
מצא 2 מילים בני הברה אחת ברשימה הבאה והשמע אותם ב talkit הזוג הראשון נעשה עבורך
Xmanfhidzi
Oesatgetbr
Aletbcdrun
Sunrunkldme
------------------------
Marker e
ברשימת המילים הבאה ה marker e שאות הניקוד בהתחלה מבוטאת עם אותו צליל כמו שם האות. זה נקרא צליל ארוך.
Hope, same, name, hide, ride, hole, pole, rule, rude
השמע מילים אלו ב talkit
רשום אותם מילים ברשימה לע"ל ללא ה e בסוף (marker e) והשמע אותם, תקבל צליל קצר!!
וגם שינוי בצליל !!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai לעיתים קרובות עומד כ a ארוכה. להלן רשימה של מילים עם צרוף אותיות הניקוד לע"ל, השמע אותה ב talkit
Paid, raid, pain, brain, fail, trail, again, against
השוה את הצליל בין bed, said
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
הצרוף ay
בדרך כלל לא משתמשים באנגלית באות ן   בסוף מילה, במקומה משתמשים באות y
Pai הופך ל pay
להלן רשימה נוספת של מילים, השמע אותם בתוכנת talkit
Pay, say, may, lay, way' away
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
צרוף אותיות הניקוד ee
היא מציינת צליל של e ארוכה למשל:
Feet, heel, see, free, meet, feel, keep, steep השמע מילים אלו בתוכנת talkit הוסף עוד מילים דומות והשמע אותן.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
צרוף אותיות הניקוד ea
היא מציינת צליל של e ארוכה למשל:
Tea, sea, each, easy, clean, speak, least, read השמע מילים אלו בתוכנת talkit הוסף עוד מילים דומות והשמע אותן.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
צרוף אותיות הניקוד oa
הצרוף מציין צליל o ארוך למשל:
Boat, float, loaf, coat, load, road, coast השמע מילים אלו בתוכנת talkit הוסף עוד מילים דומות והשמע אותן.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
צרוף אותיות הניקוד ie ו y
ברשימת המילים הבאה ה marker e מראה שהאות I נותנת צליל ארוך של I וגם עוצרת את I מלהיות האות האחרונה
במילה. למשל:
Pie, die, lie, tie השמע מילים אלו בתוכנת talkit הוסף עוד מילים דומות והשמע אותן.
ברשימה הבאה ה y בא בשביל צליל I ארוכה הוא פועל כאות הניקוד I ולוקח את מקומה בסוף המילה. למשל
My, by, fly, try, sky, cry השמע מילים אלו בתוכנת talkit הוסף עוד מילים דומות והשמע אותן.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
במה להשתמש ב ea או ב oa(יש להם צליל של e ארוכה או צליל של o ארוכה , ראה כללים לע"ל)
1 near the beach. s_ _
Used for washing. s _ _ p
You row it. b _ _ t
To help you learn. T _ _ cher
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
צרוף העיצורים th
לצרוף זה (מבטאים אותם ע"י כך ששמים לשון בין שיניים) יש 2 צלילים אחד soft th מזכיר צליל סמך כמו במילה thing
וצליל שני hard th מזכיר את הצליל ז בעברית כמו במילה mother להלן מספר דוגמאות.
This, these, other, together, nothing, thinking השמע מילים אלו בתוכנת talkit הוסף עוד מילים דומות והשמע אותן.
חלק עם hard th וחלק עם soft th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
צירוף העיצורים ch
לצרוף זה יש צליל טש כמו במילה church להלן מספר מילים נוספות עם הצרוף הזה:
Child, change, check, chose, cheap, such, much השמע מילים אלו בתוכנת talkit הוסף עוד מילים דומות והשמע אותן.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
צרוף העיצורים sh
לצרוף זה יש צליל כמו האות העברית שין כמו במילה האנגלית ship להלן מספר דוגמאות:
Shocked, shall, shut, rush, wish, push, finish השמע מילים אלו בתוכנת talkit הוסף עוד מילים דומות והשמע אותן.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
צרוף העיצורים ng
צרוף זה יש צליל של אין ו ג ביחד למשל ring להלן מספר מילים נוסף עם הצרוף הזה:
Sing, king, bring, string, song, along, strength השמע מילים אלו בתוכנת talkit הוסף עוד מילים דומות והשמע אותן.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
צרוף עיצורים בתחילת המלה, 2 או 3 עיצורים בתחילת מילה הם נותנים צליל שמתערבב יחד למשל:
Skate, glad, stop, strong, scream, spring השמע מילים אלו בתוכנת talkit הוסף עוד מילים דומות והשמע אותן.
הרחבה רבה ופירוט גדול יותר של הנושא ראה ב לימוד איות מילים באנגלית חינם , הנושא spelling – consonant blend
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
צירוף עיצורים בסוף מילה, הם נותנים צליל שמתערבב יחד למשל:
Help, melt, crept, world, hold, film, band השמע מילים אלו בתוכנת talkit הוסף עוד מילים דומות והשמע אותן.
הרחבה רבה ופירוט גדול יותר של הנושא ראה ב לימוד איות מילים באנגלית חינם , הנושא spelling – consonant blend
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
סוף הפרק

 

 

                                                                       כל הזכויות שמורות למידע - רוזנבליט - חיפה 
לייבסיטי - בניית אתרים