להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 בבית ספר יסודי, מושם הדגש בכיתה ה ובעיקר בכיתה ו על נושא לימוד דקדוק אנגלי, בעיקר על הווה
פשוט וממושך, לעומת כתה ה, בה מושם הדגש על לימוד כללים יסודים של דקדוק אנגלי, נושאים כגון
יחיד רבים הפועל be והפועל have ונושאים נוספים.
בדף זה מופיעים כל הנושאים הדקדוקיים הנלמדים בבית ספר היסודי


כטעימה על קצה המזלג בחינם  

  לחץ כאן לקורס המלא ללימוד אנגלית לבית ספר יסודי


a/an/some/any
כשאתה ב לימוד דקדוק אנגלי זכור ש a משמעותו יחיד לשמות עצם שמתחילים באות רגילה ו an לשמות עצם ביחיד שמתחילים באות ניקוד לגבי some, any ראה סעיף קודם זהו חלק מכללי דקדוקבאנגלית

לחץ כאן לפרטים נוספים

there is/ there are
there is ישנו ליחיד there are ישנם לרבים שים לב שהם מדברים באופן כללי נושא חשוב זה הנלמד ביסודי מחזק את לימוד דקדוק אנגלי שלך ואת ידיעותך בכללי דקדוק באנגליתבמסגרת אנגלית לבית ספר יסודי

לחץ כאן לפרטים נוספים

תרגילים עם הפועל be
הפועל be לצורותיו השונות הוא פועל יסודי שמופיע במשפטים רבים באנגלית והוא חיוני ב לימוד דקדוק אנגלי וכללי דקדוק אנגלי בתכנית אנגלית לבי"ס יסודי

לחץ כאן לפרטים נוספים

plurals- regular and irregular
במסגרת לימוד דקדוק אנגלי ב אנגלית לבי"ס יסודי אתה לימוד הפיכה מיחיד לרבים שים לב לשמות העצם היוצאים מהכלל ומנעת ירידה בציוני מבחני אנגלית בבית הספר ומשפר את הידע שלך בדקדוק באנגלית

לחץ כאן לפרטים נוספים

count/noncount nouns
לימוד הפיכה מיחיד לרבים והבדלה בין שמות עצם ספירים וכאלו שאינם ספירים מחזק את לימוד דקדוק אנגלי בבית ספר יסודי ומקל על קבלת ציונים טובים במבחנים בנושא זה,שמירה על כללי דקדוק באנגלית מביא לכתיבה טובה

לחץ כאן לפרטים נוספים

תרגילי הווה ממושך- present progressive
הווה ממושך הוא בשימוש של כ 5 אחוז מהשפה האנגלית, אך הוא בשימוש נרחב בב לימוד דקדוק אנגלי בבית ספר יסודי' f,rduk znbho ctbdkh,

לחץ כאן לפרטים נוספים

תרגילי הווה פשוט- present simple
משתמשים בהווה הפשוט בכ 10 אחוז מהאנגלית, אך הוא תופס מקום נרחב בלימוד דקדוק אנגלי כחלק מ אנגלית לבי"ס יסודי/vut jke njueh sesue ctbdkh,

לחץ כאן לפרטים נוספים

פעלי מצב - stative verbs
פועלי מצב הם פעלים מיוחדים המתקשרים בדרך כלל להווה פשוט present simple למד אותם בעל פה כחלק מ לימוד דקדוק אנגלי

לחץ כאן לפרטים נוספים

תרגילים מעורבים - הווה פשוט וממושך
דרך מעולה להגביר את הידע בזמנים ב לימוד דקדוק אנגלי היא להגיש את הזמנים מעורבים. ובכך יתחזק התלמיד ב לימוד דקדוק אנגלי, ובעיקר בזמנים באנגלית

לחץ כאן לפרטים נוספים

תרגילי עבר פשוט - past simple
בלימוד דקדוק אנגלי לבית ספר יסודי, נושא חשוב הוא עבר פשוט הנלמד לרוב בסוף כיתה ו וביתר שאת בחטיבה. השימוש בו נרחב והוא ניתן במסגרת אנגלית לבית ספר יסודי. zvu jke nfkkh sesue ctbdkh,

לחץ כאן לפרטים נוספים

תרגילי עתיד פשוט - future simple
עתיד פשוט בשימוש יחסית קטן אך יש לו מספר צורות שנלמדות ב דקדוק אנגלי בזמנים באנגלית ב אנגלית לבית ספר יסודי

לחץ כאן לפרטים נוספים

this/that/these/those
זכור אין רק this יש גם this, that, these, those ראה פירוט בסעיף זה שהוא חלק מ לימוד דקדוק אנגלי ומטרתו שתכתוב או תדבר אנגלית נכונה יותר תוך שימוש נכון בחוקי דקדוק באנגלית

לחץ כאן לפרטים נוספים

some/any
זכור ש some בא במשפטים חיוביים ו any במשפטי שלילה ושאלה זכור זאת ותמנע טעויות במבחני לימוד דקדוק אנגלי באנגלית לבית ספר יסודי ותשפראת דקדוק באנגלית שלך

לחץ כאן לפרטים נוספים

much/many
זכור much משמש לשמות עצם לא ספירים ו many לשמות עצם ספירים. שים לב לכך בדיבור אנגלי כתיבה באנגלית ו לימוד דקדוק אנגלי וחוקי דקדוק באנגלית

לחץ כאן לפרטים נוספים

few/a few/little/a little
זכור few לשמות עצם ספירים ן little לשמות עצם לא ספירים עוד נושא ב לימוד דקדוק אנגלי במסגרת דקדוק באנגלית

לחץ כאן לפרטים נוספים

prepositions of place
שים לב למילות יחס של מקום כמו in, at, on מילות יחס הם נושא חשוב ודי נשכח ב לימוד דקדוק אנגלי והוא אחד מכללי דקדוק באנגלית שעוזרים לך בחיבור משפטים

לחץ כאן לפרטים נוספים

prepositions of time
שים לב שאותם מילות יחס in' at, on משמשמים גם למילות יחס של זמן, הקפד להשתמש בהם בצורה נכונה וחיזקת את לימוד דקדוק אנגלי וידיעתך את כללי דקדוק אנגלי ב אנגלית לבית ספר יסודי

לחץ כאן לפרטים נוספים

prepositions - mixed exercises
כמו בכל תרגול חשוב עירבוב מילותהיחס בצורות וקבוצות שונות וכאן אתה מקבל זאת ב לימוד דקדוק אנגלי ולימוד חוקי דקדוק באנגלית כחלק מ אנגלית לבי"ס יסודי

לחץ כאן לפרטים נוספים

                                                       

 

 

                                                                       כל הזכויות שמורות למידע - רוזנבליט - חיפה 
לייבסיטי - בניית אתרים